DISCLAIMER

Aansprakelijkheid voor de inhoud
De inhoud van deze website is met grote zorg gemaakt. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen. De inhoud van deze website wordt regelmatig aangevuld en geactualiseerd. Eventuele wijzigingen kunnen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden gedaan. Wij zijn als dienstverlener verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze website in overeenstemming met de algemene wetten. Ook zijn wij als dienstverlener niet verplicht om verzonden of opgeslagen informatie te controleren of omstandigheden die duiden op illegale activiteiten te onderzoeken. Verplichtingen voor verwijdering of blokkade van het gebruik van informatie op grond van de algemene wetten blijven van toepassing. Echter, een relevante verplichting is alleen mogelijk vanaf de datum van de kennisgeving van een specifieke inbreuk. Na kennisgeving van dergelijke schendingen, zullen wij de inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links
Onze website bevat links naar externe websites waarover wij geen controle hebben. Daarom kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan aanvaarden. De aanbieder of exploitant is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte pagina’s. De gelinkte pagina’s werden gecontroleerd op mogelijke wettelijke overtredingen op het moment van koppelen. Illegale inhoud is op het moment van koppelen als zodanig niet herkend. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina’s is niet reëel/ redelijk zonder concrete aanwijzing of bewijs van overtreding. Na kennisgeving van overtredingen, zullen wij onmiddellijk dergelijke links verwijderen.

Auteursrecht
De door de aanbieder geplaatste inhoud en werken op deze website pagina’s zijn onderworpen aan het Nederlandse auteursrecht. Kopiëren, bewerken, distributie en elke vorm van uitbuiting buiten de grenzen van het auteursrecht vereisen de toestemming van de auteur of maker. Downloads en kopieën zijn alleen toegestaan voor privé, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud niet is gemaakt door de aanbieder, ligt het auteursrecht bij derden. Bijdragen van derden worden als zodanig gemarkeerd. Mocht u een schending van het auteursrecht op onze website tegenkomen, vragen wij u om ons hierover in te lichten. Na kennisgeving van overtredingen, zullen wij de inhoud onmiddellijk verwijderen.

Datum van de Disclaimer:
Januari 2019